FANDOM


Hiwata no Nadoko features a large cast of characters, including Yamamura's student body of over 100 students. This page will be updated as development progresses.

Main Characters

These characters play a central role in the game's story.

There will be six bullies in total to target for elimination.

Secondary Characters

These characters will have optional storylines in the full release of Hiwata no Nadoko.

Yamamura Faculty

The faculty of Yamamura strive to help students become the best that they can be.

Many of the teachers offer extra-curricular tutoring outside of class time, which can help you develop all sorts of skills! You can click any linked faculty to learn more about their specific buffs.

Administration

 • Yasao Mitsuki, the headmaster.
 • Izumi Kaede, the school counsellor.
 • Iyuri Shinasu, the school nurse.

Teachers

 • Maya Iwakuma, the science teacher.
 • Shoji Kano, the art teacher.
 • Coach Akiha Kimura, the physical education teacher.
 • Nenosuke Kondo, the music teacher.
 • Ms. Kusanagi, the computer teacher.
 • Masao Kurasugi, the math teacher.
 • Chef Fumiko Shima, the cooking teacher.
 • Nonoki Shuya, the sewing teacher.
 • Itsuki Touma, the literature teacher.
 • Osamu Yamamoto, the history teacher.
 • Penelope White, the English teacher.

Other Students

Yamamura caps class sizes at twenty students, so that each student can have the best educational experience. Each of the three year levels is split into three classes.

Class 1A

 • Takuya Yamanaka
 • Yoshitomo Ueyama
 • Korosuki Jo
 • Kazuto Tanimura
 • Kunshu Hontai
 • Naoko Mizutori
 • Sosha Yokobue
 • Kazu Takayama
 • Mitsuki Hasimoto
 • Ayumi Nakamura
 • Rie Ueno
 • Mizumi Takeba

Class 1B

 • Tonoike Isao
 • Hiroshi Kume
 • Masahide Hyogatani
 • Kenjiro Fukudome
 • Rusui Kado
 • Juri Muramatsu
 • Sakiko Kimura
 • Reishi Hakumei
 • Kasumi Yamamoto
 • Tukiko Tanabe
 • Saori Jojima
 • Eri Tanimoto
 • Takanao Hanasaki
 • Aiga Tanimano

Class 1C

 • Toshiaki Fujiwara
 • Norihiro Kanehara
 • Yokota Michihiro
 • Nasukawa Yosuke
 • Michiyo Kuwatori, the first target of the full game.
 • Kaori Tachibana
 • Miho Sakimoto
 • Akane Yukimura
 • Atsuki Honda
 • Harumi Kitajima
 • Maki Yoshida

Class 2A

 • Ryoji Ito
 • Tomohiro Hanagata
 • Hiroyuki Osawa
 • Yoshinobu Hayashida
 • Kiyoshi Takada
 • Gunji Murata
 • Meirou Takaya
 • Kanera Takumi, the former best friend.
 • Hana Chiba
 • Aki Miyagi
 • Yuma Keizaki
 • Hana Makiyama
 • Hana Deku
 • Kashu Nakahara
 • Masae Saito
 • Samani Kamitaka

Class 2B

 • Daichi Okumura, Reika's ex-boyfriend.
 • Taima Numachi
 • Naoya Akagawa
 • Chiharu Takayama
 • Kyuzo Inoue
 • Nobukatsu Nomura
 • Yukio Koga
 • Tsuyoshi Horibe
 • Yuji Okasaki
 • Reika Hinode, the game's protagonist.
 • Mei Nakano
 • Kotone Suzuki
 • Kanako Inui
 • Kihona Yuni
 • Ryoko Iwabuchi
 • Miya Sensohime
 • Aoi Shimizu
 • Takayo Asano
 • Satoko Morita

Class 2C

 • Ono Masaki
 • Matsutaro Saigo
 • Yuya Yanagisawa
 • Daisuke Nanbu
 • Toshiro Soma
 • Yoshimi Tomita
 • Mitsuyo Yokoyama
 • Kosei Yamashita
 • Kenji Kurihara
 • Kikyo Nakajima
 • Megumi Kamino
 • Yuki Ogasawara
 • Karuka Wada
 • Momoka Kiru
 • Norika Uchishiba
 • Kidate Miura
 • Akaya Kakihara
 • Misato Mogi
 • Miyou Tanimano

Class 3A

 • Hideyoshi Tengoku
 • Wajima Kosuke
 • Takehiro Ishii
 • Tadakazu Mori
 • Katsuya Sakai
 • Tomoki Harada
 • Moritane Tokoro
 • Keita Nishioka
 • Aiko Shibata, the only target in the demo, and second target of the full game.
 • Tomiko Sonohara, the third target.
 • Saki Yamamoto
 • Masumi Todoroki
 • Yasu Kawakami
 • Asuka Tamai

Class 3B

 • Hiroki Tsukada
 • Masato Tamura
 • Tomomi Shirai
 • Yasuhiro Owatari
 • Takasuke Kawakami
 • Kazuo Kirino
 • Katsuhiko Tanaka
 • Masahiro Okada
 • Seiyu Mori
 • Takeo Aikawa
 • Ringo Tane

Class 3C

 • Tadatoki Hara
 • Naoyuki Kayano
 • Eijiro Kuroda
 • Tetsuo Maeda
 • Norifumi Kamei
 • Shohei Ikeda
 • Emiko Makita
 • Hikari Kamino
 • Tomoe Kusakabe
 • Asuka Takahashi
 • Yumiko Hoshino
 • Yoko Mizoguchi
 • Hitomi Fukada
 • Mizuki Kuroki

Scrapped Characters

These are characters that have been scrapped from Hiwata no Nadoko development, and will not appear in the final game.